פ"מ 31.0308 בקשה לשינוי שיבוץ – חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים כללי

לפניכם פקודת מטכ"ל 31.0308- "בקשה לשינוי שיבוץ – חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים כללי." כללי חוגר בשירות חובה או בשירות מילואים, המבקש לשנות את מקצועו, את תפקידו, את מקום שירותו או את מסלול השירות שלו,יגיש למפקדו את הבקשה על טופס "בקשת חייל לשינוי שיבוץ- טופס 55/3". הטיפול ביחידה המפקד הישיר ומפקד היחידה יבחנו את […]